W celu świadczenia Państwu jak najlepszych usług, wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zawsze mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Waszych przeglądarkach lub konfiguracjach usługi.
Rozumiem Więcej

6 lutego 2018 roku z inicjatywy Klubu CFO odbyło się webinarium „Rewolucja w podatku VAT: jak przygotować się na wdrożenie mechanizmu Split Payment?”, podczas którego nasi eksperci: Marek Bielawski (Senior Manager i doradca podatkowy w KPMG) oraz Marta Postek (Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium) wyjaśnili, na czym polegać będzie mechanizm split payment oraz co można zyskać, stosując podzieloną płatność. Z kolei Joanna Ściepko (dyrektor finansowy w AZA Group) ustosunkowała się do zapowiadanych zmian z perspektywy CFO.

Podczas spotkania eksperci odpowiedzieli także na pytania uczestników webinarium zadane na czacie. Znajdziesz je pod nagraniem.

Obejrzyj nagranie

Organizatorzy i Partnerzy

HBRP
ICAN
Atradius
Cima
KPMG
Milennim Bank
Volvo
Intel

Eksperci

Marek Bielawski

Marek Bielawski

Starszy menedżer, doradca podatkowy w KPMG
Marta Postek

Marta Postek

Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, Bank Millennium
Joanna Ściepko

Joanna Ściepko

Dyrektor Finansowy w AZAGroup S.A.
Data: 6 lutego 2018
Czas trwania: ok. 60 minut

Obejrzyj nagranie webinarium:

Przeczytaj odpowiedzi na pytania uczestników:

Marta Postek, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium: Ustawodawca przewidział, że w przelwie Split Payment (SP) płatnik będzie podawał „numer faktury”, czyli w przelewie SP płatnik powinien umieszczać jeden numer faktury.

Marta Postek, Bank Millennium: Ustawa umożliwia aby taki rachunek został otwarty.

Marek Bielawski, doradca podatkowy w KPMG: Split Payment można stosować tylko do płatności w walucie polskiej.

Marta Postek, Bank Millennium: od dnia 1 lipca 2018 w międzybankowym systemie rozliczeniowym będzie funkcjonował nowy typ przelewu – przelew Split Payment, przedsiębiorca będzie składał jeden przelew (jak dotychczas) a obowiązkiem banku jest zapewnienie mechanizmu odpowiedniego podziału środków na rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT. Banki nie będą różnicowały ceny przelewu SP i przelewu „standardowego”, rachunek VAT będzie prowadzony bez opłaty.

Marek Bielawski, KPMG: Fakturę będzie można zapłacić mechanizmem podzielonej płatności w całości lub w części – obowiązuje pełna dowolność w tym zakresie.

Marek Bielawski, KPMG: Każdy podatnik VAT będzie miał założony w banku tzw. rachunek VAT, ale to od relacji z kontrahentami będzie zależało czy trafią tam jakiekolwiek środki. Split Payment jest dobrowolny, decyzję o jego zastosowaniu podejmie nabywca wybierając odpowiednią opcję przy wykonywaniu przelewu.

Marta Postek, Bank Millennium: Ponieważ są to dwa różne rachunki, co do zasady nie będą. Niemniej jednak każdy z banków może dowolnie kształtować relację z przedsiębiorcą.

Marek Bielawski, KPMG: Split Payment będzie można stosować tylko w relacjach pomiędzy podatnikami VAT. Marta Postek, Bank Millennium: Przedsiębiorca nie będący podatnikiem VAT również będzie posiadał rachunek VAT oraz dostępną funkcjonalność przelewu SP ponieważ może być uczestnikiem płacącym w formule przelewu SP.

Marek Bielawski, KPMG: Odliczenie VAT strukturą nie ma wpływu na Split Payment. W przelewie nabywca wpisze całą kwotę VAT z faktury lub taką jej część, którą chce zapłacić w mechanizmie Split Payment.

Marek Bielawski, KPMG: Split Payment nie będzie miał zastosowania do przelewów pomiędzy bankami innymi niż polskie (mającymi w Polsce siedzibę lub oddział).

Marta Postek, Bank Millennium: Każdy z banków dostarcza formaty plików dla płatności indywidulanie dla swoich Klientów.

Marta Postek, Bank Millennium: Dla przelewu VAT będzie to maksymalnie dostępna kwota.

Marek Bielawski, KPMG: Split Payment można stosować tylko do płatności w walucie polskiej. Jeśli kontrahenci rozliczają się w EUR to nie mogą stosować Split Payment.

Marek Bielawski, KPMG: Jeśli w pytaniu chodzi o sprzedaż wysyłkową w rozumieniu ustawy o VAT (sprzedaż do osób nieprowadzących działalności gospodarczej) to Split Payment nie będzie miał zastosowania. Konsumenci (osoby niebędące podatnikami) nie będą mogli płacić w ten sposób.

Marek Bielawski, KPMG: Stosowanie Split Payment przez nabywcę ogranicza niektóre jego ryzyka podatkowe (po szczegóły odsyłam do nagrania z webinarium). Dla nabywcy nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji w sferze podatków, więc nie można powiedzieć, że trzeba tego unikać. Może jednak wpłynąć na relację z kontrahentami, więc trzeba wziąć pod uwagę aspekt biznesowy.

Marek Bielawski, KPMG: Split Payment można stosować tylko do płatności w walucie polskiej. Jeśli kontrahenci rozliczają się w EUR to nie mogą stosować Split Payment.

Marta Postek, Bank Millennium: Płatnik faktury nie musi znać numeru rachunku VAT odbiorcy. Płatnik składa przelew „jak dotychczas” wpisując rachunek rozliczeniowy odbiorcy przelewu. Bank odbiorcy jest zobowiązany zaksięgować odpowiednie kwoty na rachunku rozliczeniowym (kwota brutto z przelewu) i na rachunku VAT (kwota VAT z przelewu).

Marta Postek, Bank Millennium: jeśli kwota wpłynie przelewem Split Payment w komunikacie przelewu to nadawca określa kwotę brutto i kwotę VAT.

Marek Bielawski, KPMG: Nie. Nabywca nie musi znać numeru Rachunku VAT, żeby móc wykonać podzieloną płatność. Marta Postek, Bank Millennium: Płatnik faktury nie musi znać numeru rachunku VAT odbiorcy. Płatnik składa przelew „jak dotychczas” wpisując rachunek rozliczeniowy odbiorcy przelewu. Bank odbiorcy jest zobowiązany zaksięgować odpowiednie kwoty na rachunku rozliczeniowym (kwota brutto z przelewu) i na rachunku VAT (kwota VAT z przelewu).

Marta Postek, Bank Millennium: Wprowadzenie nowego typu przelewu split paymnet powoduje, że przedsiębiorca realizuje jeden przelew do odbiorcy (jak dotychczas), natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca realizował płatności zbiorcze dla kilku przelewów będzie zobowiązany realizować je pojedyńczo.

Marek Bielawski, KPMG: Split Payment jest tylko techniczną metodą regulowania zobowiązań i nie wpływa na ich treść, w szczególności na terminy płatności ustalone pomiędzy kontrahentami.

Marta Postek, Bank Millennium: Rozumiem, że pytanie dotyczy możliwości złożenia takich przelewów poprzez Split Payment. System rozliczeniowy umożliwi przelew Split Payment tylko z kwotą VAT, w takim przypadku należy w formatce przelewu wpisać kwotę brutto równą kwocie VAT. Natomiast nie jest możliwe wysłanie przelewu Split Payment bez wskazania kwoty VAT, musi być ona różna od 0.

Marek Bielawski, KPMG: Jest to przede wszystkim sposób na ograniczenie niektórych ryzyk podatkowych – to jest główny benefit (po szczegóły odsyłam do nagrania z webinarium).

Marta Postek, Bank Millennium: Banki nie są zobowiązane do weryfikacji poprawności kwoty VAT, kwota wskazana w przelewie zostanie zaksięgowana na rachunku VAT odbiorcy.

Marek Bielawski, KPMG: Jeśli sprzedawca wystawi fakturę korygującą i jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej zapłaty (w całości lub w części) to on decyduje o tym czy ten zwrot będzie zrealizowany mechanizmem podzielonej płatności.

Marek Bielawski, KPMG: Nie. Środki na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane wyłącznie do regulowania zobowiązań w podatku VAT.

Marek Bielawski, KPMG: Nadal będzie można dokonywać wszelkiego rodzaju kompensat czy potrąceń. Przepisy o Split Payment tego nie wyłączają, z tym że w odniesieniu do kwot, które nie będą przekazywane poprzez rzeczywisty przelew z wykorzystaniem systemu bankowego, zastosowanie Split Payment po prostu nie będzie możliwe.

Marek Bielawski, KPMG: Zakładając, że otrzymujący fakturę jest podatnikiem VAT to teoretycznie może on zapłacić swoją część należności z faktury metodą Split Payment.

Marek Bielawski, KPMG: Proforma nie jest zasadniczo fakturą VAT, więc Split Payment nie ma zastosowania.

Marek Bielawski, KPMG: Nabywca zdecyduje jaka część zapłaty będzie przekazana na rachunek VAT poprzez wpisanie konkretnej kwoty w polu dotyczącym VAT w komunikacie przelewu.

Marek Bielawski, KPMG: Tak.

Marek Bielawski, KPMG: Trudno na ten moment przewidzieć podejście organów podatkowych do takich sytuacji. Teoretycznie mogłyby uznać, że faktury niewymienione w komunikacie przelewu nie są uregulowane poprzez Split Payment, więc nie dotyczą ich potencjalne benefity wynikające z takiego sposobu regulowania zobowiązań. Nie można też wykluczyć, że dostawca odesłałby taką zapłatę jako błędną (dostawca musiałby odesłać przelew mechanizmem podzielonej płatności), chociaż wydaje się to mało prawdopodobne.

Marek Bielawski, KPMG: Zapłacić w mechanizmie Split Payment będzie można zawsze ze środków na rachunku rozliczeniowym.

Marta Postek, Bank Millennium: Do decyzji poszczególnych banków.

Marek Bielawski, KPMG: Wedle uznania podatnika. Zwrot na rachunek VAT może być o tyle korzystniejszy, że zawsze będzie zrealizowany w 25 dni bez żadnych dodatkowych warunków (urząd nie ma możliwości przedłużenia terminu jak przy zwykłym zwrocie, którego podstawowy termin to 60 dni).

Marta Postek, Bank Millennium: Indywidualna decyzja faktora.

Marek Bielawski, KPMG: Kwoty otrzymane na rachunek VAT będzie można zwrócić tylko z wykorzystaniem Split Payment.

Marta Postek, Bank Millennium: Co do zasady rachunki VAT nie podlegają oprocentowaniu.